Nhãn: RSI

Liệu Bitcoin có thể phá mốc 50.000 USD một lần nữa?

Bitcoin đang tiếp tục tăng từ ngày 14/09, xác nhận sự bứt phá từ một kênh giảm dần song song.