Nhãn: SARS-CoV-2

30 người mắc Covid-19 ở Việt Nam khỏi bệnh

30 người mắc Covid-19 ở Việt Nam Bệnh nhận thứ 17 là một trong số nhiều người mắc Covid-19 tại TP.HCM và Hà Nội được công bố khỏi bệnh hôm nay.