Nhãn: Smart contract

Hợp đồng thông minh (Smart Contract) là gì?

Khi tham gia tìm hiểu về đồng tiền ảo Ethereum hoặc các dự án ICO chắc chắn bạn sẽ nghe nhắc đến rất nhiều đến khái niệm Smart Contract (Hợp đồng T...

Blockchain là gì? Đặc điểm và ứng dụng của công nghệ Blockchain

Nếu bạn là người mới chân ướt chân ráo bước vào tiền điện tử thì điều đầu tiên bạn cần làm là tìm hiểu. Vậy bắt đầu tìm hiểu từ đâu là hợp lý? Câu ...