Nhãn: Spider Tanks

Gala Games (GALA) tăng gần 100% trong 24 giờ

Gala Games (GALA) dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi đồng coin đại diện cho thế hệ NFT mới đã tiếp tục tăng trưởng gần 100% trong 24 giờ qua.