Nhãn: StarkNet

Ethereum chuẩn bị có giải pháp Layer 2 giúp giảm phí gas gấp 100 lần

StarkNet, giải pháp mở rộng Layer 2 cho Ethereum, sẽ được triển khai vào tháng 11.