Nhãn: SundaeSwap

SundaeSwap là gì? Thông tin về đồng SUNDAE

SundaeSwap là một giao thức trao đổi phi tập trung (DEX) cho mạng Cardano, cho phép trao đổi mã thông báo gốc của các nền tảng và ADA cho bất kỳ ai.