Nhãn: Tháng 10

Câu nói hay về tháng 10, stt chào tháng 10 yêu thương

Tháng 10 đã đến rồi, tháng 10 của hoa sữa nồng nàn, của những ngày nắng dần vơi đi và cái se lạnh của cuối thu tháng 9. Tháng 10 về khiến con người...