Nhãn: tháng củ mật ý là gì

Tháng củ mật là gì?

Đã từ rất lâu mọi người truyền tai nhau câu nói tháng củ mật để ám chỉ về tháng Chạp, tháng cuối cùng trong năm Âm lịch. Vậy tháng củ mật là gì?