Home - Thank you Label archive1Articles
  • Cảm ơn những anh hùng chống Covid-19

    Cảm ơn những anh hùng chống Covid-19

    Nhằm tôn vinh và cảm ơn những anh hùng chống Covid-19, tối qua 13.4, MV Thank you - Những chiến binh thầm lặng có sự góp mặt của 6 ca sĩ nổi tiếng đã ra