Nhãn: The Sevens

Phí gas Ethereum đạt mức cao nhất kể từ tháng 5

Phí trên mạng Ethereum một lần nữa tăng vọt. Lần này, có vẻ như nó đã được thúc đẩy bởi hai nguyên nhân riêng biệt – Sự sụp đổ trên toàn thị trường...