Nhãn: Trà sữa

Trà sữa trân châu – Từ một cuộc thi trở thành thức uống triệu người mê

Trà sữa trân châu ngày nay đã trở thành một phần tất yếu, gắn liền với đời sống của vô số bạn trẻ ngày nay. Và nếu bạn để ý, thì đây là một xu hướn...