Nhãn: TSM FTX

Đội Esports TSM phát hành NFT trên Solana

Công ty thể thao điện tử có giá trị nhất ở Hoa Kỳ là TSM FTX, đang hợp tác với dự án gaming Aurory được cho là hứa hẹn nhất trên mạng blockchain So...