Nhãn: Ví Bitcoin

Bitso sẽ hỗ trợ ví Bitcoin Chivo của El Salvador

Nền tảng tiền mã hóa Bitso đang cung cấp các dịch vụ cốt lõi đằng sau cho ví Chivo – ví Bitcoin chính thức do chính phủ El Salvador triển khai.