Nhãn: Vitamin B

Vitamin là gì? Có Mấy Loại Và Chức Năng Của Chúng Là Gì?

Vitamin là các hợp chất hữu cơ rất cần thiết ở mức độ vi lượng để giúp duy trì sự sống, mỗi loại có vai trò và chức năng khác nhau.