Nhãn: Vũ lại buồn

ĐÃ TỪNG LÀ Vũ. trở lại với nỗi buồn của thuở Lạ lùng

Đã từng là Vũ trở về với nhạc tình buồn. Nhưng nỗi buồn của hôm nay đã khác nhiều so với “Lạ lùng” hay “Hành tinh song song”.