Nhãn: Xend Finance

Xend Finance (XEND) là gì? Tìm hiểu về nền tảng XEND và token (XEND)

Xend Finance (XEND) là một giao thức của Liên minh tín dụng (Credit Union) phi tập trung được xây dựng để tối ưu hóa, cải thiện và gia tăng giá trị...