Nhãn: YAY Token

Yayswap là gì? Thông tin về đồng YAY

YaySwap là nền tảng DEX kết hợp đầu tiên trên Cardano Blockchain tích hợp cả hai trình tạo thị trường tự động và sổ đặt hàng.