Nhãn: Your Way

Viettel thay logo mới đỏ rực rỡ – Viettel theo cách của bạn

Viettel thay logo mới đổi bộ nhận diện thương hiệu nhằm thể hiện chiến lược mới của công ty sau 17 năm.