Cách hủy thẻ tín dụng Techcombank

Banks3 năm trước (2021) phát hành Do
0 0

Khi hủy thẻ tín dụng Techcombank thì khách hàng sẽ không thể thực hiện các giao dịch hay rút tiền được nữa. Hủy thẻ tín dụng Techcombank có thể do khách hàng chủ động hủy thẻ khi không có nhu cầu sử dụng. Thời hạn sử dụng của thẻ tín dụng Techcombank đã hết và ngân hàng tự động hủy thẻ hoặc ngân hàng hủy thẻ của khách hàng trong trường hợp khách hàng vi phạm các điều khoản.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn hủy thẻ tín dụng Techcombank(1) đúng quy định.

Hướng dẫn hủy thẻ tín dụng Techcombank

Lưu ý trước khi hủy thẻ thì bạn cần phải thanh toán tất cả nợ thẻ tín dụng. Việc hủy thẻ do chính chủ thẻ thực hiện.

Bước 1:

Khách hàng cần phải ra phòng giao dịch của ngân hàng Techcombank, sau đó thông báo với nhân viên về việc mình muốn hủy thẻ.

Khi đó nhân viên sẽ yêu cầu bạn cung cấp đầy đủ các thông tin gồm mã PIN, thông tin cá nhân, địa chỉ cá nhân, số dư nợ còn lại trong thẻ, ngày giao dịch gần nhất.

Bước 2:

Bên ngân hàng sẽ xác minh thông tin khách hàng cung cấp và kiểm tra các khoản dư nợ thẻ, lãi, phí đã được khách hàng thanh toán đầy đủ hay chưa. Nếu chưa sẽ yêu cầu khách hàng thanh toán và khi thông tin cung cấp chính xác Techcombank tiến hành hủy thẻ tín dụng.

Bước 3:

Khi đã xác nhận xong thông tin thì khách hàng nộp lại thẻ cho ngân hàng để tiến hành hủy thẻ. Trong trường hợp bạn báo mất thẻ rồi mới yêu cầu hủy thẻ thì phải nộp khoản phí báo mất thẻ cho ngân hàng.

Việc hủy thẻ tín dụng Techcombank hoàn toàn miễn phí, nhưng nếu mất thẻ và báo hủy thẻ sẽ phải nộp phí.

  • Thẻ tín dụng Techcombank Visa Chuẩn 100.000 VND/thẻ.
  • Thẻ tín dụng Techcombank Visa Vàng 100.000 VND/thẻ.
  • Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum 200.000 VND/thẻ.
  • Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Chuẩn 100.000 VND/thẻ.
  • Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Vàng 100.000 VND/th.ẻ
  • Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum 200.000 VND/thẻ.
  • Thẻ tín dụng DreamCard 100.000 VND/thẻ.

© Copyright notes

Related posts

Không có bình luận

You must be logged in to leave a comment!
Login immediately
Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动