Tinder ghi nhận doanh thu 1,2 tỷ USD trong năm 2019

Application5 năm trước (2020) phát hành Do
0 0

Nhà phát triển Tinder – Match Group. Cho biết năm 2019 Tinder đã đem về cho họ 1,2 tỉ USD doanh thu. Chiếm hơn 50% trong tổng số 2,1 tỉ USD mà công ty thu được. Những ứng dụng khác của Match Group bao gồm Hinge, OkCupid, Match.com. Số lượng người mua các gói VIP của Tinder. Cũng đã tăng 36% so với cùng kì năm ngoái lên thành 5,9 triệu người.


Tinder bán các gói in-app để sử dụng những chức năng nâng cao. Ví dụ như được quẹt thoải mái, tăng mức độ được quẹt trúng… Họ cũng bán quảng cáo chèn giữa các lần quẹt trên ứng dụng Tinder.

© Copyright notes

Related posts

Không có bình luận

You must be logged in to leave a comment!
Login immediately
Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动