iOS 13.5 GM Tải file IPSW để up bằng iTunes, link chính chủ của Apple

Application4 năm trước (2020) phát hành Do
0 0

Estimated reading time: 2 minuteDưới đây là link để tải về file IPSW iOS 13.5 GM (build number 17F75), anh em tải về thì có thể up bằng iTunes, không cần phải tham gia chương trình developer của Apple mới được up qua OTA, link tải chính chủ từ Apple nên tốc độ tải rất nhanh.


*Khi nào có link cho iPadOS thì mình sẽ cập nhật thêm.[ssbluelist]

[/ssbluelist]

Related posts

Không có bình luận

Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动