Nhãn: 0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671

Numeraire là gì? Thông tin về đồng NMR

Numerai và Erasure là hai dự án mang tính đột phá, với một concept mới kỳ vọng có thể thay đổi thị trường tài chính truyền thống.