Nhãn: 0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20

Adventure Gold là gì? Thông tin về đồng AGLD

Adventure Gold là mã thông báo quản trị ERC-20 của dự án Loot NFT. Loot là một thiết bị phiêu lưu ngẫu nhiên dựa trên văn bản được tạo và lưu trữ t...