Nhãn: 0xa11bd36801d8fa4448f0ac4ea7a62e3634ce8c7c

Allbridge là gì? Thông tin về đồng ABR

Allbridge là một cầu nối mã thông báo phi tập trung, mô-đun và mở rộng với sự đồng thuận trên chuỗi. Đó là một cách đơn giản, hiện đại và đáng tin ...