Nhãn: 10 sự thật thú vị

Xiaomi 10 năm thành lập, 10 sự thật thú vị

Xiaomi. Vào ngày 6 tháng 4 năm 2010, một công ty tên là Xiaomi được thành lập với 7 thành viên ban đầu bao gồm CEO hiện tại là Lei Jun và 6 người k...