Nhãn: Adam Aron

“Ông hoàng” rạp phim AMC sẽ chấp nhận thanh toán ETH, LTC và BCH bên cạnh Bitcoin

Chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất của Mỹ AMC vừa thông báo rằng họ sẽ chấp nhận thanh toán bằng những đồng tiền mã hóa phổ biến khác bên cạnh Bitcoin (...