Nhãn: Bitcoin giảm giá

Khoản thanh lý 3,5 tỷ USD diễn ra khi giá Bitcoin giảm xuống dưới 43.000 USD

Một sự sụp đổ trong thị trường tiền điện tử! Mới hôm qua, khi giá Bitcoin giảm mạnh khiến xuống dưới 43.000 USD và điều này dẫn đến việc thanh lý r...