Nhãn: BitMart

Rất nhiều nền tảng tiền mã hóa đang lần lượt “tháo chạy” khỏi Trung Quốc sau lệnh cấm

Ít nhất 18 nền tảng cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền mã hóa đã thông báo rằng họ sẽ thoát khỏi thị trường ở Trung Quốc trước lệnh cấm hiện tại m...