Nhãn: Bloomberg Invest Global

Tỷ phú Orlando Bravo “lạc quan” về Bitcoin, mở đường cho công ty tiến vào phạm vi blockchain

Tỷ phú Orlando Bravo đã thông báo rằng công ty của ông sẽ sớm đầu tư vào ngành blockchain sau khi tuyên bố ông đang cảm thấy rất “lạc quan” về Bitc...