Nhãn: Chainalysis

Châu Âu là nền kinh tế tiền mã hoá lớn nhất thế giới với hơn 1 tỷ USD giao dịch

Theo thống kê từ Chainalysis, Châu Âu chính là nền kinh tế tiền mã hoá lớn nhất thế giới với hơn 1 tỷ USD giao dịch. Trong đó, DeFi chính là chất x...