Nhãn: Coinbase

Balancer là gì? Thông tin về đồng BAL

Balancer là một giao thức Tài chính Phi tập trung (DeFi) dựa trên Ethereum, cho phép tạo thị trường tự động.

Tạp chí TIME gọi tên Vitalik Buterin trong danh sách “100 người có sức ảnh hưởng nhất năm 2021”

Nhà sáng lập của Ethereum Vitalik Buterin đã được tạp chí TIME danh giá gọi tên trong danh sách “Top 100 người có sức ảnh hưởng nhất năm 2021″. Ngư...

dYdX là gì? Toàn bộ thông tin về dự án dYdX

dYdX là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung với nhiều tính năng hỗ trợ các sản phẩm phái sinh (Derivatives) được xây dựng trên Starkware (Eth ...