Balancer là gì? Thông tin về đồng BAL

Crypto3 năm trước (2021) phát hành Do
5 0

Balancer là gì?

Balancer là một giao thức Tài chính Phi tập trung (DeFi) dựa trên Ethereum, cho phép tạo thị trường tự động.

Nói rộng hơn, nhà tạo lập thị trường và nhà cung cấp thanh khoản truyền thống mua và bán các công cụ tài chính, cung cấp tính thanh khoản cho thị trường và thu lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá đặt mua và giá bán. Do đó, một nhà tạo lập thị trường tự động (AMM – Automatic Market Maker) là một “tác nhân tạo ra thị trường được điều khiển bởi các thuật toán xác định các quy tắc cho các giao dịch”.

Kết hợp Ethereum với AMM, tài sản trong thị trường, thuật toán kiểm soát thị trường đó và khả năng tạo thị trường trở nên phi tập trung.

Balancer không phải là giao thức DeFi đầu tiên hỗ trợ tạo thị trường tự động – đã có những nền tảng khác như Uniswap và Curve.

Điều làm cho Balancer trở nên độc đáo là giao thức hỗ trợ tối đa 8 tài sản trên mỗi thị trường (trọng số của các tài sản được hỗ trợ là tùy ý), cùng với phí giao dịch tùy chỉnh do người tạo ra nhóm đặt ra.

Không giống như các sàn giao dịch tập trung như Coinbase và Binance, sử dụng sổ lệnh để tính giá, giá của các token trong một nhóm dựa trên độ lệch của chúng so với trọng số đã đặt.

Balancer là gì? Thông tin về đồng BAL

Balancer Labs tin rằng hệ thống tìm nguồn thanh khoản này có khả năng gia tăng tính thanh khoản, trader, phí giao dịch và lợi nhuận cho các nhà cung cấp thanh khoản.

Thông tin đồng tiền ảo BAL

BAL là một token quản trị (governance token) của Balancer. Nhóm nghiên cứu đằng sau giao thức DeFi coi đây là một bước cần thiết để “quản trị phi tập trung và đa dạng hóa”.

Chúng tôi tin rằng token BAL là phương tiện thúc đẩy sự liên kết và tham gia vào giao thức. Token BAL không phải là một khoản đầu tư; Chủ sở hữu BAL phải là những người giao tiếp với giao thức theo một cách nào đó, cam kết với sự phát triển trong tương lai của nó và muốn có một chỗ ngồi trong bàn quản trị.

Những người nắm giữ BAL sẽ có thể “giúp giao thức phát huy hết tiềm năng của nó.” Balancer đặt tên cụ thể cho việc triển khai giao thức trên các blockchain không riêng gì Ethereum, triển khai các giải pháp lớp thứ cấp, giới thiệu phí ở cấp giao thức để tạo doanh thu…

© Copyright notes

Related posts

Không có bình luận

You must be logged in to leave a comment!
Login immediately
Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动