Nhãn: Coinone

Upbit nộp đơn đăng ký hoạt động giao dịch tiền mã hoá đầu tiên ở Hàn Quốc

Upbit là sàn giao dịch tiền mã hoá đầu tiên tại Hàn Quốc đã nộp đơn đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trước thời hạn tháng 09 năm nay.