Nhãn: Dapp

SubQuery Network là gì? Thông tin đồng SQT

SubQuery Network là hệ thống dữ liệu phi tập trung được xây dựng trên Substrate. SubQuery cung cấp dữ liệu dưới dạng dịch vụ tổng hợp và sắp xếp dữ...

Arbitrum là gì? Thông tin về đồng ARB

Arbitrum là một hệ thống cho phép những người tham gia mạng lưới Ethereum giải quyết các giao dịch của họ từ Ethereum.

Cosmos Network (ATOM) là gì? Toàn bộ thông tin về Cosmos Network

Cosmos Network (ATOM) là 1 Blockchain Platform (Blockchain nền tảng) và còn được định nghĩa họ là 1 mạng lưới phi tập trung gồm các Blockchain song...

Octopus Network (OCT) là gì? Toàn bộ thông tin về dự án Octopus Network

Octopus Network là một mạng lưới phi tập trung khởi chạy và vận hành các ứng dụng Web3.0 trên các blockchain phụ, hoặc có thể gọi là app-chains trê...

AnRKey X là gì? Tìm hiểu về sàn giao dịch trò chơi NFT AnRKey X

AnRKey X là sàn giao dịch nền tảng trò chơi tài chính phi tập trung kết hợp được tích hợp game, thể thao điện tử và NFT sắp ra mắt dApp đầu tiên củ...