Nhãn: Digital Bolivar

Venezuela vừa bỏ đi sáu số 0 trong đồng tiền của mình

Venezuela (tên đầy đủ là Bolivarian Republic of Venezuela) vừa giới thiệu một loại tiền kỹ thuật số mới mang tên Digital Bolivar.