Nhãn: DOCK

DOCK là gì? Thông tin về đồng DOCK

Dock là giao thức trao đổi dữ liệu người dùng (thông tin người dùng) phi tập trung giúp cho người dùng có thể kết nối hồ sơ, kinh nghiệm