DOCK là gì? Thông tin về đồng DOCK

Crypto2 năm trước (2021) phát hành Do
0 0

Dock là gì?

Dock là giao thức trao đổi dữ liệu người dùng (thông tin người dùng) phi tập trung. Giúp cho người dùng có thể kết nối hồ sơ, kinh nghiệm và danh tiếng từ khắp các trang web một cách bảo mật và riêng tư; nhằm mục đích cung cấp dữ liệu cho thế giới bằng cách sử dụng một sàn giao dịch phi tập trung dựa trên Ethereum. Đây là một giao thức trao đổi dữ liệu cho phép mọi người kết nối hồ sơ, danh tiếng và trải nghiệm của họ trên web. Với quyền riêng tư và bảo mật.

Mục đích chính của ứng dụng Dock.io là kết nối tất cả các ứng dụng và hồ sơ của bạn. Thành một nguồn có thể chia sẻ và bạn có thể trải nghiệm ứng dụng trực tuyến ngay hôm nay tại app.dock.io.

Dock giải quyết vấn đề gì?

Dữ liệu người dùng là tài nguyên có giá trị nhất trên thế giới. Đó là giá trị cốt lõi đằng sau tất cả các ứng dụng hướng đến người tiêu dùng. Ngày nay, các nền tảng tập trung khai thác và sử dụng dữ liệu khách hàng cho các chương trình nghị sự của riêng họ, để lại quyền kiểm soát dữ liệu người dùng trong tay của một vài công ty.

Thông tin của bạn được trải rộng trên hàng trăm ứng dụng và trang web – bao gồm mọi thứ từ Twitter đến LinkedIn tới hồ sơ freelancing của bạn. Các dịch vụ này là tất cả các mạng đóng chứa dữ liệu của bạn trong các nguồn tập trung. Họ kiểm soát dữ liệu theo ý muốn, trong khi người dùng và các công ty khác bị bỏ lại với cơ hội hạn chế.

Điều này dẫn đến các vấn đề cụ thể như:

 • Thông tin không phù hợp: Bạn có thể có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm hồ sơ trực tuyến. Một số tiểu sử đó chưa được cập nhật trong nhiều năm. Điều này có nghĩa là thông tin không nhất quán đang trôi nổi trên internet.
 • Giá trị và cơ hội bị mất: Bạn bỏ lỡ cơ hội vì không có khả năng chuyển giá trị giữa các dịch vụ. Ví dụ: bạn không thể chuyển danh tiếng, trải nghiệm và đánh giá của mình trên nền tảng này sang nền tảng khác.
 • Kiểm soát hạn chế: Ứng dụng sở hữu và kiểm soát thông tin người dùng trong nền tảng của họ. Họ có thể thay đổi các quy tắc bất cứ lúc nào.
 • Thách thức bắt đầu lạnh: “Khởi động lạnh” một nền tảng là khó khăn. Mỗi nền tảng đều dựa trên cùng một dữ liệu, nhưng tất cả chúng đều cần xây dựng dữ liệu từ đầu khi khởi chạy một nền tảng mới.
 • Nền tảng tập trung kiểm soát các quy tắc: Nền tảng của ngày hôm nay có toàn quyền kiểm soát thông tin mà họ lưu trữ. Các nền tảng này đang làm cho các ứng dụng bên thứ ba khó truy cập dữ liệu hơn.

Các tính năng của Dock

Một số tính năng chính của Dock bao gồm:

 • Toàn quyền sở hữu và quyền kiểm soát: Người dùng có toàn quyền kiểm soát nơi và cách dữ liệu của họ được sử dụng.
 • Duy trì giá trị Across Apps: Người dùng có thể chuyển đánh giá, danh tiếng và lịch sử công việc để duy trì giá trị trên web.
 • Truy cập tức thì vào dữ liệu người dùng:Các ứng dụng kết nối với Dock.io có quyền truy cập tức thì vào sự giàu có ngày càng tăng của thông tin về người dùng.
 • Dữ liệu luôn được cập nhật: Người dùng không phải vật lộn với việc cập nhật hàng chục hồ sơ khác nhau trên internet. Người dùng cập nhật dữ liệu Dock.io của họ, sau đó dữ liệu được tự động cập nhật trên tất cả các ứng dụng cùng một lúc.
 • Tăng giá trị mạng: Khi mạng Dock.io phát triển về kích thước, nó sẽ mang lại giá trị gia tăng cho tất cả những người tham gia mạng.
 • Đăng ký liền mạch: Người dùng có thể tiết kiệm thời gian và ngay lập tức nhập dữ liệu chuyên nghiệp của họ khi đăng ký ứng dụng mới.
 • Hoạt động với tất cả ứng dụng của người tiêu dùng: Giao thức của Dock.io thấp trong ngăn xếp công nghệ, điều này có nghĩa là giao thức này có thể cung cấp dữ liệu cho mọi ứng dụng của người tiêu dùng trên thế giới.

Đồng tiền ảo DOCK

Dock có kế hoạch giải quyết tất cả các vấn đề được liệt kê ở trên bằng cách tạo một mạng mở để cách mạng hóa cách ứng dụng truy cập dữ liệu người dùng và giao tiếp với nhau. Dữ liệu người dùng cung cấp gần như mọi ứng dụng hướng đến người tiêu dùng trên internet.

Mạng được cung cấp bởi đồng token DOCK, nhằm mục đích tạo ra một nền kinh tế mới, phân cấp dựa trên DOCK và trao đổi dữ liệu. DOCK có thể được sử dụng để mua dữ liệu, bán dữ liệu hoặc bỏ phiếu cho các đề xuất mới của Dock.io.

Một số trường hợp sử dụng có thể cho Dock.io bao gồm các giao thức, thị trường việc làm, ứng dụng mạng, ứng dụng giáo dục, hệ thống quản lý nhân sự và hệ thống theo dõi người đăng ký.

Related posts

Không có bình luận

Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动