Nhãn: Franklin Templeton

Franklin Templeton huy động 20 triệu USD thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm blockchain

Người quản lý tài sản nổi tiếng Franklin Templeton đã huy động được 10 triệu USD tiền mặt sẽ được sử dụng để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp blo...