Nhãn: FUD

Lý do Bitcoin đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 5 là gì?

Bitcoin tăng giá trở lại Bitcoin vừa tăng vọt lên mức cao nhất trong ngày là 50.967 đô la vào tối hôm qua (theo giờ Việt Nam). Đây là mức cao nh...