Nhãn: Hủ nữ là gì

Đam mỹ là gì? Hủ nữ là gì?

Nhiều người có thể còn chưa biết khi tìm hiểu đọc loại truyện này. Vậy đam mỹ là gì và những thuật ngữ chuyên dùng cho tiểu thuyết đam mỹ là gì?