Nhãn: IDO Platform

Solcubator là gì? Thông tin về đồng SOLC

Solcubator là một IDO platform nhằm mục đích thúc đẩy việc mở rộng và áp dụng hệ sinh thái Solana.

NearPAD là gì? Toàn bộ thông tin về dự án NearPAD

NearPAD là nền tảng IDO Platform trên Near Protocol, hoạt động với mục đích đem lại khả năng tiếp cận nguồn vốn cộng đồng qua việc mở bán token dự ...