Nhãn: iOS 13.5

iOS 13.5 GM Tải file IPSW để up bằng iTunes, link chính chủ của Apple

Tải về file IPSW iOS 13.5 GM (build number 17F75), up bằng iTunes, link tải chính chủ từ Apple nên tốc độ tải rất nhanh cho anh em cập nhật.