Nhãn: Jack Liao

Bitcoin Gold là gì? Thông tin về đồng BTG

Bitcoin Gold là phiên bản chia tách (hardfork) của đồng Bitcoin gốc tại khối blockchain thứ 491.407 vào ngày 24/10/2017