Nhãn: Joint Development Bank

Lào gỡ bỏ lệnh cấm tiền mã hoá và thử nghiệm chương trình khai thác Bitcoin

Chính phủ Lào đã chấm dứt lệnh cấm tiền mã hoá sau 3 năm áp dụng, cho phép các sàn giao dịch hoạt động. Ngoài ra, quốc gia này cũng tiến hành chươn...