Nhãn: KDE Linux

Windows 11 được bổ sung một tính năng tuyệt vời từ KDE Linux

Bất cứ khi nào một phiên bản Windows mới được phát hành, lại có khá nhiều tính năng mới “nhỏ nhưng hữu ích” có xu hướng bị bỏ quả hoặc không được n...