Nhãn: Lord Fusitu’a

Tonga dự định biến Bitcoin thành tiền tệ hợp pháp

Đúng như nhiều người đam mê tiền điện tử đã dự đoán rằng một số quốc gia sẽ theo chân El Salvador trong việc áp dụng Bitcoin như một tiền tệ hợp ph...