Nhãn: Marathon

Cá voi Bitcoin lớn thứ 3 “xả hàng”, Bitcoin vẫn tiếp tục “pump” chạm mốc 56.000 USD?

Cá voi Bitcoin lớn thứ ba trên thế giới vừa bán 1.500 BTC ở mức 54.313 USD trước diễn biến tăng trưởng mạnh trên toàn thị trường. Tuy nhiên, Bitcoi...