Nhãn: MI

Xiaomi 10 năm thành lập, 10 sự thật thú vị

Xiaomi. Vào ngày 6 tháng 4 năm 2010, một công ty tên là Xiaomi được thành lập với 7 thành viên ban đầu bao gồm CEO hiện tại là Lei Jun và 6 người k...

Influencer là gì? Influencer Marketing là gì bạn đã biết chưa?

Khi dịch theo tiếng Anh có nghĩa người có tầm ảnh hưởng có thể thay đổi cách cư xử hay thậm chí là lối sống của nhiều người khác.