Nhãn: Multiplayer

Metaverse là gì? Trend ngắn hạn hay tương lai mới cho nền công nghệ?

Metaverse là gì? Tiềm năng của nó ra sao? Cơ hội đầu tư với Metaverse sẽ nằm ở đâu trong thị trường Crypto? Liệu Metaverse có phải chỉ là một trend...