Nhãn: NGC Ventures

Sypool là gì? Thông tin về đồng SYP Token

Sypool là một giao thức quản lý tài sản tổng hợp (Synthetic Asset) hoạt động trên Solana.

NearPAD là gì? Toàn bộ thông tin về dự án NearPAD

NearPAD là nền tảng IDO Platform trên Near Protocol, hoạt động với mục đích đem lại khả năng tiếp cận nguồn vốn cộng đồng qua việc mở bán token dự ...

Octopus Network (OCT) là gì? Toàn bộ thông tin về dự án Octopus Network

Octopus Network là một mạng lưới phi tập trung khởi chạy và vận hành các ứng dụng Web3.0 trên các blockchain phụ, hoặc có thể gọi là app-chains trê...